ศูนย์ข่าวประกวดราคาสอบราคาจังหวัดสมุทรปราการ


ศูนย์ข่าวประกวดราคาสอบราคาจังหวัดสมุทรปราการ (เว็บไซต์เก่า)


ลำดับ
หน่วยงาน
เรื่อง
วันที่ประกาศ
งบประมาณโครงการ
(บาท)
1
เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมรางวี ซอยศรีสัมพันธ์ ๑ และ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 สิงหาคม 2565
1,500,000