ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ช่วยชาติสุ้ภัยโควิด 19