องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เรื่องรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป้นพนักงานจ้าง(ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

ดาวน์โหลดเอกสาร  รับสมัครผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ_171120_105146.pdf