ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื้อเจ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื้อเจ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ)