เชิญร่วมงาน LANNA EXPO 2018 ๒๒ มิถุนายน-๑ กรกฎาคมนี้ที่เชียงใหม่

เชียงใหม่ – กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน เชิญร่วมงาน LANNA EXPO 2018 “ศาสตร์ศิลป์ล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยม ยั่งยืน” ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน-๑ กรกฎาคมที่จะถึงนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

ภายในงานพบกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว, กิจกรรมด้านสุขภาพ สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป, งานหัตถกรรม, การศึกษา, Lanna 4.0, อาหารและเครื่องดื่ม การแสดงดนตรีจากนักร้องที่มีชื่อเสียง และกิจกรรมอื่น ๆ มากมาย