Website TemplatesWeb HostingWeb Hosting

วิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรปราการ "เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่" 

กลุ่มฯ บริหารทรัพยากรฯป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

เชื่อมโยงเว็บไซต์จังหวัด

สถิติการเยี่ยมชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้420
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้738
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2721
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3451
mod_vvisit_counterเดือนนี้12432
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว16564
mod_vvisit_counterทั้งหมด1461449

ออนไลน์: 7
IP ของคุณ: 3.230.173.249
,
Today: เม.ย. 21, 2021

การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

1. มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย ได้แก่

1.1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563

1.2 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

1.3 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 243/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด

1.4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 5621 ลงวันที่ 22 กันยายน 2523 เรื่อง การดําเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

 

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ

2.1 คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 6669/2563 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 เรื่อง คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดสมุทรปราการ

2.2 คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 1133/2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง เพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดสมุทรปราการ

3. ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ได้แก่

3.1 รายงาน/สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด

3.2 สรุประเด็นกลุ่มปัญหาความเดือดร้อน/ความจําเป็นเร่งด่วนของจังหวัด

3.3 แนวทางการดำเนินการและแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาของจังหวัด

3 4 ความก้าวหน้าการดําเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

4. การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด

4.1 การกำกับและติดตามการปฎิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรี (นนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ณ จังหวัดสมุทรปราการ

 

ผู้บริหาร

ประวัติผู้บริหาร

ป้ายโฆษณา

ค่านิยม

       

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์จังหวัดสมุทรปราการ