ประวัติความเป็นมา
   -----------------------------------
     คณะผู้บริหาร
   -----------------------------------
     ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรปราการ
   -----------------------------------
     ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดฯ
   -----------------------------------
     ที่อยู่/แผนที่
   -----------------------------------
    ทำเนียบส่วนราชการ
  -----------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลอ
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา
ยื่นแบบภาษีออนไลน
ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
พยากรณ์อากาศ
ข้อมูลรหัสไปรษณีย์
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ตรวจสอบตารางการบิน
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
อัตราแลกเปลี่ยน
ราคาทองคำ





ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรปราการ
    Eng



ตราสัญลักษณ์จังหวัดสมุทรปราการ
คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ
เพลงประจำจังหวัดสมุทรปราการ
 ขนาดเขตและที่ตั้ง
 สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
 เขตการปกครองและประชากร
 ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำ
  อาชีพและรายได้
  การศึกษา
  การสาธารณสุขและสาธารณูปโภค
  การคมนาคมขนส่ง
 ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น


 

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ ถ.สุทธิภิรมย์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง สป. 10270
โทร. 0-2702-5021-4 โทรสาร. 0-2702-5021 สื่อสาร มท. 33565
e-mail : samutprakan@moi.go.th , samutprakan_com@yahoo.com
ปรับหน้าจอ windows ขนาด 1024 x 768 ขึ้นไป และปรับขนาดตัวอักษรระดับกลาง ( Medium)