หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง :   สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาอำเภอบางพลี

รายละเอียด :    จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาอำเภอบางพลี ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘/๑๒ หมู่ที่ ๑๐ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดยื่นซองวันที่ :   ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.

กำหนดเปิดซองวันที่ :   ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดซื้อเอกสารวันที่ :   ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ๑๖๓๒ ม.๔ ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองจ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๕๕-๖๒๙๒ ในวันและเวลาราชการ

ราคาเอกสารชุดละ/บาท :   -

ประกาศเมื่อวันที่:   20 มิถุนายน 2555

ผู้ลงบันทึก: นายดิเรก คงสมบูรณ์ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สร้างเมื่อวันที่ : 21 มิถุนายน 2555กลับสู่หน้าหลัก