/ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต
ตั้งหัวข้อข่าว

เรียน ผู้ว่าราชาการจังหวัดสมุทรปราการ / ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่องที่ร้องเรียน : *
กรุณากรอกข้อมูลส่วนบุคคลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน ชัดเจน
เพื่อประโยชน์ของท่านในการดำเนินการและติดตามเรื่อง
ชื่อ/นามสกุล : *
ที่อยู่ : *
โทรศัพท์ :
email :
รายละเอียดการร้องเรียน : *