หนังสือร้องเรียนแจ้งเบาะแส ศอตช.
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของ ศดธ.สป
รายงานการประชุมติดตามเรื่องร้องเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน     ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

:: ช่องทางติดต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ::

ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์จังหวัดที่ www.samutprakan.go.th
ร้องเรียนผ่านฮอตไลน์ ๑๕๖๗
ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
ร้องเรียนผ่านโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
(จังหวัดเคลื่อนที่)


@จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-702-5021 ต่อ 33610 โทรสาร 02-702-5021 ต่อ 33522 E-mail : samutprakan@moi.go.th