หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรปราการ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 3
                ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-7025021 ต่อ 33528

   *******************************************

ยินดีต้อนรับกลุ่มตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรปราการ
 

     :: สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ความระมัดระวัง